Объявления истек на 08/08/2018.

Ashgabat boyuncha nahar eltip bermek hyzmaty. (Nahar dostawka)

Контакт VIP reklama

http://naydizdes.com/11

Телефон : 861111143 863 877772 72 0141

Ashgabat boyuncha nahar eltip bermek hyzmaty. (Nahar dostawka)
Agzynyzdan tagamy gitmejek turkmen tagamlary, turk tagamlary, rus tagamlary we bashga durli datly tagamlary bize zakaz edip dadyp bilersiniz!
Bal tagamly naharlarymyzy bir dadan okunmez!
Hemme tagamlarymyz okde ashpezlerimiz tarapyndan halal tayyarlanylyar.
Dostawka uchin kafemizin ahli ishgarleri dine Sizin hyzmatynyzda.

Zakaz üçin nomerler:

Aşgabat tel:
861111143
863 877772
72 0141
Biziň süýji elli aşpezlerimiz diňe Siziň hyzmatyňyzda.

Naharlaryň atlaryny we bahalaryny şu ýerden görüp bilersiňiz ➡https://line.me/R/ti/p/@xaa2792t

Zakazlaryňyz 70 manatdan geçse eltip bermek hyzmaty MUGT!

Noş bolsun!

Опубликовано : 08/08/2017, , 1,311 просмотров, Редактировать

Tagamlar.com - Türkmençe reseptler saýty »