Sakawlaryň dykgatyna!

Контакт meretbalkanly

http://naydizdes.com/6703

Телефон : 993 62 04-74-43

Sakawlaryň dykgatyna!
Eger-de sakaw bolsaňyz, alada etmäň! Sakawlygy ýeňmek mümkindir. Sakawlama 6 aýdan köp dowam etse, dil we sözleýiş terapistine ýüz tutulmalydyr. Sebäbi wagtynda dil terapiýa alynmasa, beterläp hroniki ýagdaýa geçýär. Netijede durmuşda we okuwda üstünlik gazanylmagyna öz oňaýsyz täsirini ýetirip bilýär. Habarlaşmak üçin: +993 62 04-74-43
Hormatlamak bilen, Begençgeldi (Ruhabat etr.)
Sakawlygyny utanman düzetjek bolýan we dyrjaşýan adamy jemgyýetiň özi sylaglaýar.
(Prof. Kortni Stromsta, Amerikan Sözleýiş Patology)

Опубликовано : 21/11/2017, , 34 просмотров, Редактировать

« Наращивание, Коррекция, Маникюр, Педикюргелевое наращивание и коррекция ногтей »