Shazada haly

Контакт eziz1904

http://naydizdes.com/72734

Телефон : +99363769999, +99363979999, 508057

Цена10$

“ Şazada haly ” sizi haly dünýäsine äkider. Biz size Roýal haly, Kaşmir haly, Dilek haly, Versace, Bossan haly ýaly dünýä belli firmalardan halylary hödürleýäris. Size elýeter bahadan hem-de öyleriňize görä ölçegleri, dizaýnlary hödürleýäris. Şazada Halyda ähli hyzmatlar mugtdyr. Kesim-çatym, eltip berme, öyleriňize görä dizaýn işi, maslahat berme, halyny öz islegiňize görä teklip etmek we bularyň ählisi tölegsiz görnüşde mähriban halkymyza ýetirilýändir. Şazada Halyda size iň soňky modany we iň soňky hyzmaty hödürleýäris.

Biziñ Salgymyz: Gämi obasy 3-nji köçe
Aşgabat, Türkmenistan

www.shazadahaly.com

Опубликовано : 23/10/2016, №, Редактировать

« Gyzylarbadyň gigant gölli el halysy, 15 kwadrat metr.Жалюзи все виды »