Ýalňyşy tap we düzet atly kompýuter programmasy

Контакт vb-code

http://naydizdes.com/70672

Телефон : 99365531484

Эл. почта : vb-code@mail.ru

Цена430$

Ýalňyşy tap we düzet atly programma uly göwrümli resminamalardaky ýa-da kitaplardaky, žurnallardaky ýa-da bolmasa islendik görnüşli elektron resminamalarda göýberilen harp ýalňyşlary ýokary tizlikde tapmaklygy hem-de düzetmekligi amala aşyryp bilýändir.
Bu programmanyň ýenede bir aýratynlygy öz maglumat gorunda grammatika taýdan barlanan 1 million 300 müňden gowrak türkmen sözleri saklap bu sözleri islendik görnüşdäki resminamalarda ýa-da kitaplarda göýberilen harp ýalňyşlary tapmaklyk üçin ulanýanlygyndan ybaratdyr.
Ýalňyş ýazylan ýada maglumat gorunda ýok sözi ýa-da sözleri programma tapanda, tapylan sözleriň aşagyny gyzyl reňk bilen çyzýar.
Ýalňyşy tap we düzet programma öz maglumat gorundaky sözleri ulanyp sözlemdäki harp ýalňyşy barlaýar we düzedişleri teklip edýär, egerde dogry ýazylan sözüň aşagy gyzyl reňk bilen çyzylan ýagdaýynda, programmanyň maglumat gorunda bu sözüň ýoklygyny aňladýar we programma düzedişi teklip etmeýär.
Ýalňyşy tap we düzet programma türkmen dilinde ýazylan resminamalarda göýberilen harp ýalňyşy gysga wagtda tapmaga mümkinçilik berýär. Netijede işiň ýerine ýetirilişini çaltlandyrýar, wagty tygşytlaýar we resminamalaryň grammatika taýdan hilini ýokarlandyrýar.

Опубликовано : 24/09/2016, №, Редактировать

« Компьютерный магазин NTS ComputersSATLYK NOTEBOOKLAR WE KOMPYUTERLER, ENJAMLARY. Nagt we kredit. »