Ad is expired on 12/11/2018.

Gyssagly plan jaý gerek çaslişni açar yaly

Türkmen Reklama bilen habarlaş

http://naydizdes.com/tm/6097

Telefon : +99365 72 92 50

Bildiriş görnüşiGözleýän

Gyssagly gyssagly gyssagly gyssagly
Maňa plan jaý gerek çaslişni açar yaly
Özem şaher içi bolmaly ( çoganly şor garadamak hitrowka) içem gaty gowy ramontly bolmaly 3000 muň
4000 muň (15 mil 20 mil) aralyk bolmaly diňe eyesinden
önkü işlap yören ýerimizden eýesi bilen onusulmadyk
+99365 72 92 50 jaň edaýiň

Goşuldy : 12/11/2017, #, 17 gezek görüldi, Üýtget

СНИСУ ОФИС с юр.адресом. От 2000 до 6000 манат Не подвальное ПОМЕЩЕНИЕ. Площадь 70-100 метров »