Tagamlar.com - Türkmençe reseptler saýty

Türkmen Reklama bilen habarlaş

http://naydizdes.com/tm/4414

Telefon : tagamlar.com

Tagamlar.com - Lezzetli tagamlaryň taýynlanyş resptleri suratly we Türkmen dilinde.
- Täze reseptler owreniň
- Bilýän reseptleriňizi owrediň
- Tagamly reseptler dörediň
- Halaýan resptleriňizi soň aňsatlyk bilen tapylar ýaly öz depderiňize goşuň
- Saytdaky reseptleri edip görüň we etdim diýip suradyny iberiň, teswir ýazyň
- Eli tagamly ulanyjylar bilen tanyşyň
- Halan reseptleriňizi dostlaryňyz bilen laýnda paýlaşyň

Web: https://tagamlar.com/

Goşuldy : 07/09/2018, #, 4,015 gezek görüldi, Üýtget

Sarayly House »