Tagamlar.com - Türkmençe reseptler saýty

Contact Türkmen Reklama

https://naydizdes.com/en/4414

Phone : tagamlar.com

Tagamlar.com - Lezzetli tagamlaryň taýynlanyş resptleri suratly we Türkmen dilinde.
- Täze reseptler owreniň
- Bilýän reseptleriňizi owrediň
- Tagamly reseptler dörediň
- Halaýan resptleriňizi soň aňsatlyk bilen tapylar ýaly öz depderiňize goşuň
- Saytdaky reseptleri edip görüň we etdim diýip suradyny iberiň, teswir ýazyň
- Eli tagamly ulanyjylar bilen tanyşyň
- Halan reseptleriňizi dostlaryňyz bilen laýnda paýlaşyň

Web: https://tagamlar.com/

Posted on : 11/03/2019, #, 12,199 views, Edit

« Altyn Açar kafeEtaj Biznes Lanç, dostawka hyzmaty. »