★ Nahar dostawka ofis üçin +99365127770 / Catering

Местоположение: Ашхабад

Контакт:
Телефон: +99365127770

Опубликовано: 6 месяцев назад
Просмотры: 3,298

☆ Ashgabat boyuncha nahar eltip bermek hyzmaty. (Nahar dostawka / Catering - ofisiň ähli işgärleri üçin aýlyk nahar dostawka)
☆ Доставка еды для офисов (Офисный кейтеринг - ежедневная доставка обедов всем сотрудникам компании-заказчика) Ашхабад +99365127770

➜ Ofisiň ähli işgärleri üçin aýlyk nahar dostawka (Catering), iň az 5 adam bolmaly.
➜ Adam başyna 15 manatdan başlaýar
➜ Ertirlik, öýlän, agşam nahar ertip bolýar
➜ Aýlyk menu aşakda

Agzynyzdan tagamy gitmejek turkmen tagamlary, turk tagamlary, rus tagamlary we bashga durli datly tagamlary bize zakaz edip dadyp bilersiniz!
Bal tagamly naharlarymyzy bir dadan okunmez!
Hemme tagamlarymyz okde ashpezlerimiz tarapyndan halal tayyarlanylyar.

Ofisler üçin her gün üçin aýlyk menu düzüp nahar elit berýäris:
1.Türkmen palow
2.Teftel
3.Somsa (gök, kädi, et, kartoşka)
4.Çorba (et)
5.Pýure, greçka, korlet
6.Gril, fri
7.Manty
8.Unaş
9.Börek
10.Towuk sote
11.Borş
12.Fitçi
13.Towukly çorba
14.Pide
15.Dograma
16.Golubsy
17.Işlekli
18.Merjimek
19.Döner
20.Spagetti podliwa
21.Palow (towukly)
22.Kelem dolama
23.Towuk bütin (5 adama)
24.Lagman
25.Ezogelin çorba
26.Çöp çiş
27.Izmir köfte
28.Pizza assorti (4 adamlyk)
29.Çorbaly börek
30.Gutap

Biziň süýji elli aşpezlerimiz diňe Siziň hyzmatyňyzda.

Noş bolsun!


Следующий