Tagamlar.com - Türkmençe reseptler saýty

Контакт Türkmen Reklama

https://naydizdes.com/4414

Телефон : tagamlar.com

Tagamlar.com - Lezzetli tagamlaryň taýynlanyş resptleri suratly we Türkmen dilinde.
- Täze reseptler owreniň
- Bilýän reseptleriňizi owrediň
- Tagamly reseptler dörediň
- Halaýan resptleriňizi soň aňsatlyk bilen tapylar ýaly öz depderiňize goşuň
- Saytdaky reseptleri edip görüň we etdim diýip suradyny iberiň, teswir ýazyň
- Eli tagamly ulanyjylar bilen tanyşyň
- Halan reseptleriňizi dostlaryňyz bilen laýnda paýlaşyň

Web: https://tagamlar.com/

Опубликовано : 05/07/2019, , 15,867 просмотров, Редактировать

« Altyn Açar kafeSarayly House »