Tagamlar.com - Türkmençe reseptler saýty

Местоположение: Ашхабад

Контакт: Türkmen Reklama (110)
Телефон: tagamlar.com

Опубликовано: 2 месяцев назад
Просмотры: 21,230

Tagamlar.com - Lezzetli tagamlaryň taýynlanyş resptleri suratly we Türkmen dilinde.
- Täze reseptler owreniň
- Bilýän reseptleriňizi owrediň
- Tagamly reseptler dörediň
- Halaýan resptleriňizi soň aňsatlyk bilen tapylar ýaly öz depderiňize goşuň
- Saytdaky reseptleri edip görüň we etdim diýip suradyny iberiň, teswir ýazyň
- Eli tagamly ulanyjylar bilen tanyşyň
- Halan reseptleriňizi dostlaryňyz bilen laýnda paýlaşyň

Web: https://tagamlar.com/


ПредыдущийСледующий