Марыйский проезд 3-ком

Baha: 32,999
Bildiriş görnüşi: Satlyk
Emläk görnüşi: Kwartira
Otag sany: 3
Gat: 4
Binadaky Gat Sany: 4
Meýdany: 74m²
Kimden: Agenstwo
Jaýyň ýagdaýy: Gowy
Ýeri: Марыйский проезд

Ýer: Aşgabat

Telefon: +99363614545

Goşuldy: 7 aý öň
Görülen sany: 289

Марыйский проезд 4-х этажный крупнопанельный дом 3-х Комнатная квартира в хорошем состоянии и по СЛАДКОЙ ЦЕНЕ 32.999


ÖňkiIndiki