Satlyk demir gapylar, ýangyn dolaplary, şkaflar, elektrik paneller, trenajorlar

Ýer: Aşgabat

Telefon: +99365892279

Goşuldy: 9 aý öň
Görülen sany: 4,050

EÝÝAM firmasy size Satlyk Türkmenistanda öndürýän ýokary hilli önümleri hödürleýär.

✓ Demir gapylar, ýangyn gapylary
✓ Ýangyn dolaplary
✓ Şkaflar, egin-eşik üçin dolaplar
✓ Elektrik paneller
✓ Trenajorlar

Siziň islegiňize görä öndürüp bolýar. Biziň bilen habarlaşyň.


Şowrum / Dükan: Bäş aýak
Öndürilýän ýeri: Ak bugdaý etr. Industrial köçe.
Tel: +993 65 892279

Web: http://eyyamgroup.com/EM/tm-index.html


ÖňkiIndiki