Biz barada

Naydizdes mugt bildirişler saýty 2010 Ýanwar aýynda guruldy. Kireýne jay, satlyk jay, satlyk awto ulag we şuňa meňzeş gerekli harytlary tapmak üçin guruldy. Daşary ýyrtdan we beýleki şäherlerden işlemäne we ýaşamana gelýän adamlar üçin amatly bir hyzmat bermek biziň maksadymyz. Siz özüňize gerek harydy çalt tapyp, satyp ýa da alyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.

Naydizdes Täzelikleri→

65,877+ ulanyja goşulyň!

400+ 267 62,471 1,535 939 132 106