Ad 20/05/2019 dolmuş.

Satlyk ýangyn dolaplar, şitler, stendler, şkaflar, ýaşikler

İletişim Türkmen Reklama

https://naydizdes.com/tr/31389

Telefon : +99365892279

Продаю Пожарные шкафы, щиты, стенды, ящики.

Satlyk ýangyn dolapar, şitler, stendler, şkaflar

Eýýam firmasy bu harytary Türkmenistanda öndürýär. Siziň islegiňize görä öndürüp bolýar. Biziň bilen habarlaşyň.

Şowrum / Dükan: Bäş aýak
Öndürilýän ýeri: Ak bugdaý etr. Industrial köçe.
Tel: +993 65 892279

Web: http://eyyamgroup.com/EM/tm-index.html

Yayınlanan : 30/03/2019, #, 345 gösterim, Düzenle

Акция комплектов видеонаблюдения »